Kopbrand percelen vragen extra aandacht in (snij)maïsteelt

Het fenomeen kopbrand kwam voorheen vooral in Noord-Nederland voor, maar inmiddels steekt kopbrand in heel Nederland ‘de kop op’. Vooral in snijmaïsteelt zien we een stelselmatige uitbereiding van het aantal schimmelinfecties. Kopbrand kan door mensen en machines overgebracht worden van het ene naar het andere perceel en verspreidt zich daardoor snel over de akkers.

Kopbrand, builenbrand en/of maïsbrand zijn schimmels die zowel op de mannelijke bloeiwijze als op de vrouwelijke bloeiwijze worden vastgesteld.

Resistente rassen oplossing

De kopbrandproblematiek rukt op van Noord-Nederland, via Midden-Nederland richting het zuiden. Om telers te ondersteunen bij het tegengaan van dit verschijnsel voert Agrizo Nederland BV twee maïsrassen die door PPO getoetst zijn op kopbrand resistentie: MAS 08F en PR8057. Deze beide rassen staan ook op de PPO-aanbevelende rassenlijst (CSAR) en zijn speciaal veredeld op kopbrandresistentie.

Extra alertheid

Ook de overige rassen van Pioneer-Corteva en MASSEEDS tonen een hoge tolerantie op deze maïsziekte. Toch kan kopbrand ook bij resistentie rassen nog voor problemen zorgen. Landbouwbedrijven waar in de afgelopen jaren kopbrand is aangetroffen wordt, met de toenemende hoeveelheid kopbrandgevallen in Nederland, dan ook sterk geadviseerd om hier extra alert op te zijn.

Advies

Voor advies over de rassenkeuze en/of voor teeltbegeleiding kan je terecht bij de bekende adviseurs van Agrizo Nederland BV.