STORL; Inzamelen gespoelde cans gewasbescherming.

Beste Klant,

Voormalig werd leeg gespoeld fust van gewasbeschermingsmiddelen bij het bedrijfsafval afgevoerd. Weliswaar ontstaat regelmatig weerstand van afvalverwerkers en in het kader van duurzaamheid kan dit ook gerecycled worden. Zodoende heeft STORL in 2022 een lokale inzameling gehouden. Na goede ervaringen gaat STORL de inzamelingen landelijk uitbreiden. Bij de inzameling zal de focus liggen op lege schoongespoelde plastic cans dat in STORL zakken aangeboden zal worden bij het desbetreffende inzamelingspunt. Om kostenefficiënt te kunnen werken zal de teler zijn/haar afval moeten aanmelden bij STORL vóór de inzameling.

Vanwege duurzaamheid en kostenefficiëntie is samenwerking tussen de distributeur en STORL een belangrijke basis. Om deze reden heeft Agrizo Nederland B.V. besloten om zich te registreren als inzamelingspunt voor het plastic fust.

De voorwaarden voor inzameling zijn als volgt:

– Fust dient schoon gespoeld te zijn (3x uitschudden is voldoende). Dus geen resten in de fust!

– Fust dient droog te zijn.

– Fust dient met onbeschadigde STORL 400 liter zakken ingeleverd te worden.

– Fust wordt ingeleverd zonder dop. Dop kan na het uitspoelen bij het bedrijfsafval.

Hoe verzamelen en inleveren:

  1. U kunt bij Agrizo Nederland B.V. de STORL zakken bestellen.
  2. U verzamelt het leeg gespoelde fust zonder dop.
  3. Het fust moet droog de zakken in, er mag geen vloeistof in de zakken zitten.
  4. De volle zakken verzamelt U.
  5. U meldt zich aan bij STORL.nl of via AANMELDEN.
  6. U krijgt een oproep voor de inzameling van desbetreffende ophaal ronde.
  7. U meld uw deelname van de ronde en het aantal volle zakken.
  8. U levert de zakken in bij het inzamelingsbedrijf op de voorgestelde data. Een ander moment is niet mogelijk.

 

Aanschaffen van STORL zakken.

Zakken voor inzameling zijn vanaf nu verkrijgbaar bij Agrizo Nederland bv. De zakken worden geleverd per rol van vijf.

Mochten er vragen zijn over het systeem dan kunt u bellen met ons kantoor of uw desbetreffende teeltadviseur.